The Ball Layer Necklace

180,000

Details

Thiết kế dạng tầng vô cùng độc đáo , phù hợp với các bữa party hoặc các buổi chụp hình ngoại cảnh

Material Alloy
Ask us about this
Shipping and return policy

Details

Thiết kế dạng tầng vô cùng độc đáo , phù hợp với các bữa party hoặc các buổi chụp hình ngoại cảnh
Material Alloy

The Ball Layer Necklace

180,000

Shipping and return policy