The Gold Glacie Necklace

260,000

Details

Dây chuyền Gold dáng overisized đính đá dành cho các cô gái cá tính và trendy.

Material ALLOY
Ask us about this
Shipping and return policy

Details

Dây chuyền Gold dáng overisized đính đá dành cho các cô gái cá tính và trendy.
Material ALLOY

The Gold Glacie Necklace

260,000

Shipping and return policy